AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trùng hợp 1,50 tấn etilen thu được m tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%.Gía trị của m là:

  • A. 1,500
  • B. 0,960  
  • C. 1,200 
  • D. 1,875

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(nC{H_2} = C{H_2} \to {( - C{H_2} - C{H_2} - )_n}\)

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: metilen p/ứ = mPE

  Với hiệu suất là 80%  \(\Rightarrow {m_{PE}} = 80\% .{m_{etilen}} = 0,8.1,5 = 1,2\) (tấn)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA