YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ?

  • A. tơ nilon-6,6  
  • B. tơ nitron
  • C. tơ visco    
  • D. tơ xenlulozơ axetat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117364

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON