YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ?

  • A. xenlulozo    
  • B. amilozơ    
  • C. amilopectin    
  • D. cao su lưu hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117363

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON