ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ở thực vật sống trên cạn, loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá? 

   

  • A. Tế bào mạch rây.    
  • B. Tế bào khí khổng. 
  • C. Tế bào mô giậu. 
  • D. Tế bào mạch gỗ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>