AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Ở người, quá tringh tiêu hóa hóa học chỉ diễn ra ở ruột non.
  • B. Ở thủy tức, thức ăn chỉ được tiêu hóa nội bào.
  • C.  Ở thỏ, quá trình tiêu hóa hóa học chỉ diễn ra ở manh tràng.
  • D. Ở động vật nhai lại, dạ múi khế có khả năng tiết ra enzim pepsin và HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>