ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Khi nói về vai trò của đột biến đối với quá trình tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể.
  • B. Đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
  • C. Đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới.
  • D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thì không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>