AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về hệ tuần hoàn của người  bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim.
  II. Khi tim thất co, máu được đẩy vào động mạch.
  III. Máu trong buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi hơn máu trong buồng tâm nhĩ phải.
  IV. Máu trong tĩnh mạch chủ nghèo ôxi hơn máu trong động mạch chủ. 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>