AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể  đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0.4. theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể này là 

  • A. 0.40              
  • B. 0.16                      
  • C. 0.60      
  • D. 0.48

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>