ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

  • A. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.   
  • B. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.      
  • C. Bất kì một hình hộp nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.
  • D. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1. Ta có cách xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp như sau:

  Xác định trục đường tròn của mặt phẳng đáy, tức là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy. Lấy giao điểm của trục với trung trực của cạnh bên hình chóp. Vì thế với hình tứ diện và hình chóp đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp, nên A và B đúng.

  2. Hình hộp chữ nhật luôn có tâm cách đều các đỉnh  của hình hộp, do đó luôn xác định được một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật. Vậy D đúng.

  Chọn phương án C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE