AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một tam giác vuông cân có các cạnh góc vuông có độ dài m. Tính diện tích S của mặt cầu sinh bởi đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông đó khi quay quanh cạnh huyền.

  • A.  \(S = 8\pi {m^2}\)
  • B.  \(S = 4\pi {m^2}\)
  • C.  \(S = 2\pi {m^2}\)
  • D.  \(S = \frac{2\pi {m^2}}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tâm mặt cầu là trung điểm của cạnh huyền.

  Bán kính R của mặt cầu bằng một nửa độ dài cạnh huyền.

  Suy ra:  \(R = \frac{1}{2}\sqrt {{m^2} + {m^2}} = \frac{{m\sqrt 2 }}{2}\)

  Vậy diện tích mặt cầu là:

   \(S = 4\pi {R^2} = 4\pi {\left( {\frac{{m\sqrt 2 }}{2}} \right)^2} = 2\pi {m^2}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA