YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một bình đựng nước dạng hình nón (không có đáy), đựng đầy nước. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng chiều cao của bình nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là  \(18\pi (dm^3)\)  . Biết rằng khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa của khối cầu chìm trong nước (hình bên). Tính thể tích V của nước còn  lại trong bình.

  • A. \(V = 6\pi \left( {d{m^3}} \right)\)
  • B.  \(V = 12\pi \left( {d{m^3}} \right)\)
  • C.  \(V = 54\pi \left( {d{m^3}} \right)\)
  • D.  \(V = 24\pi \left( {d{m^3}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A


   

  Xét mặt cắt và các điểm như hình vẽ.

   Đường kính khối cầu bằng chiều cao bình nước nên  \(OS=2OM\)

  Ta có thể tích nước tràn ra là thể tích của nửa quả cầu chìm trong bình nước: \(18\pi = \frac{{{V_C}}}{2} = \frac{{2\pi O{M^3}}}{3} \Leftrightarrow OM = 3\)

  Áp dụng  \(\frac{1}{{O{M^2}}} = \frac{1}{{O{S^2}}} + \frac{1}{{O{B^2}}} \Rightarrow OB = 12\)

  Thể tích nước ban đầu là thể tích bình nước hình nón: \({V_n} = \frac{{\pi O{B^2}OS}}{3} = 24\pi\)

  Thể tích nước còn lại là: \(24\pi - 18\pi = 6\pi\) .

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2381

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON