YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có một hộp nhựa hình lập phương người ta bỏ vào hộp đó 1 quả bóng đá. Tính tỉ số \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}},\) trong đó V1 là tổng thế tích của quả bóng đá, V2 là thể tích của chiếc hộp đựng bóng. Biết rằng đường tròn lớn trên quả bóng có thể nội tiếp bốn mặt hình vuông của chiếc hộp.

  • A.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{\pi }{2}\)
  • B.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{\pi }{4}\)
  • C.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{\pi }{6}\)
  • D. \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{\pi }{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi R là bán kính của mặt cầu, khi đó cạnh của hình lập phương là 2R.

  Thể tích hình lập phương là \({V_2} = 8{R^3}\)

  Thể tích quả bóng là \({V_1} = \frac{{4\pi {R^3}}}{3} \Rightarrow \frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{\pi }{6}.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON