YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình lập phương có cạnh bằng a và tâm I. Tính diện tích S của mặt cầu tâm I tiếp xúc với các mặt của hình lập phương.

  • A.  \(S = 4\pi {a^2}\)
  • B.  \(S = 2\pi {a^2}\)
  • C.  \(S = 8\pi {a^2}\)
  • D.  \(S = \pi {a^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mặt cầu tâm I tiếp xúc với các mặt của hình lập phương có bán kính \(R = \frac{a}{2}\) nên có diện tích \(S = 4\pi {R^2} = \pi {a^2}.\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF