YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình lập phương có cạnh bằng a và tâm I. Tính diện tích S của mặt cầu tâm I tiếp xúc với các mặt của hình lập phương.

  • A.  \(S = 4\pi {a^2}\)
  • B.  \(S = 2\pi {a^2}\)
  • C.  \(S = 8\pi {a^2}\)
  • D.  \(S = \pi {a^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mặt cầu tâm I tiếp xúc với các mặt của hình lập phương có bán kính \(R = \frac{a}{2}\) nên có diện tích \(S = 4\pi {R^2} = \pi {a^2}.\) 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA