YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đường kính của một khối cầu bằng cạnh của một khối lập phương. Gọi V1 là thể tích khối lập phương, V2 là thể tích khối cầu. Tính tỉ số \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}\).

  • A.  \(\frac{4}{3}\pi\)
  • B. \(\frac{1}{6}\pi\)
  • C.  \(\frac{6}{\pi }\)
  • D.  \(\frac{3}{{4\pi }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có công thức:

  \({V_1} = {a^3}\)

  \({V_2} = \frac{4}{3}\pi {R^3} = \frac{4}{3}.\pi .{\left( {\frac{a}{2}} \right)^3} = \frac{\pi }{6}{a^3}\)

  \(\Rightarrow \frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{6}{\pi }\)

  Vậy đáp án đúng là C. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2376

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF