YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy là a, cạnh bên 2a. Tìm bán kính khối cầu ngoại tiếp lăng trụ.

  • A. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{3}\)
  • B. \(a\sqrt 3\)
  • C.  \(\frac{{2a\sqrt 3 }}{3}\)
  • D.  \(a\sqrt 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi I là trung điểm của OO’, ta dễ dàng chứng minh được OA = OB = OC = OA’ = OB’ = OC’

  Nên I chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ ABC.A’B’C’.

  Ta có: \(R = A'I = \sqrt {O'A{'^2} + IO{'^2}} \)

  \(= \sqrt {{{\left( {\frac{{a\sqrt 3 }}{3}} \right)}^2} + {a^2}} = \frac{{2a\sqrt 3 }}{3}\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2377

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF