AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy là a, cạnh bên 2a. Tìm bán kính khối cầu ngoại tiếp lăng trụ.

  • A. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{3}\)
  • B. \(a\sqrt 3\)
  • C.  \(\frac{{2a\sqrt 3 }}{3}\)
  • D.  \(a\sqrt 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi I là trung điểm của OO’, ta dễ dàng chứng minh được OA = OB = OC = OA’ = OB’= OC’

  Nên I chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ ABC.A’B’C’.

  Ta có: \(R = A'I = \sqrt {O'A{'^2} + IO{'^2}} = \sqrt {{{\left( {\frac{{a\sqrt 3 }}{3}} \right)}^2} + {a^2}} = \frac{{2a\sqrt 3 }}{3}\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>