YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc, các quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không gian còn trống trong hộp chiếm bao nhiêu % thể tích hình hộp.

  • A. 65,09%
  • B. 47,64%
  • C. 82,55%
  • D. 83,3%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi bán kính quả bóng bàn là r. Gọi hình hộp chữ nhật chứa ba quả bóng bàn là ABCD.A’B’C’D’. Với ABCD là hình vuông, khi đó AA' = 6r và AB = 2r

  Thể tích của ba quả bóng bàn là:

  \(\Rightarrow {V_{ABCD.A'B'C'D'}} = AA'.{S_{ABCD}} \)

  \(= 6r.4{r^2} = 24{r^3}\)

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  {V_{bb}} = 3.\frac{4}{3}\pi {r^3}\\
   \Rightarrow {V_{kg}} = {V_{ABCD.A'B'C'D'}} - {V_{bb}}
  \end{array}\\
  { = \left( {24 - 3.\frac{4}{3}\pi } \right){r^3}}
  \end{array}\)

  Khi đó, thể tích phần không gian trống trong hộp chiếm:

  \(\frac{{{V_{kg}}}}{{{V_{ABCD.A'B'C'D'}}}} = \frac{{\left( {24 - 3.\frac{4}{3}\pi } \right)}}{{24}} = 47,64\% .\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2380

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON