AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa cần

  • A. Ngăn chặn lối sống cư dân nông thôn nhích gần lối sống thành thị.
  • B. Tiến hành đô thị hóa xuất phát từ công nghiệp hóa.
  • C. Giảm bớt tốc độ đô thị hóa.
  • D. Hạn chế dòng di dân từ nông thôn ra thành thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>