AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác động của những khối núi cao trên 2000m đối với thiên nhiên nước ta là

  • A. Làm phong phú cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới của nước ta.
  • B. Làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới của nước ta.
  • C. Phá vỡ cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới trên khắp cả nước.
  • D. Tạo các bức chắn để hình thành các ranh giới các miền khí hậu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>