AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ sau:

  Biểu đồ cơ cấu sử dụng lao động theo ngành của nước ta năm 2005 và 2014 (%)

  Căn cứ vào biểu đồ cho biết nhận xét nào dưới đây là đúng.

  • A. Tỉ lệ lao động khu vực nông - lâm - ngư nghiệp thấp nhất
  • B. Cơ cấu lao động của nước ta đang chuyển dịch phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa đất nước.
  • C. Cơ cấu lao động theo ngành không có sự thay đổi.
  • D. Tổng số lao động nước ta không thay đổi trong giai đoạn trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA