• Câu hỏi:

  Vùng có dân số ít nhất ở nước ta hiện nay là

  • A. Tây Nguyên
  • B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • C. Đông Nam Bộ
  • D. Bắc Trung Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC