AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào biểu đồ đường ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của các sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là

  • A. Tháng 10, tháng 8, tháng 11.                  
  • B. Tháng 11, tháng 8, tháng 10.
  • C. Tháng 9, tháng 8, tháng 11.                    
  • D. Tháng 10, tháng 8, tháng 10.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>