• Câu hỏi:

  Nét khác biệt nổi bật về khí hậu của vùng DHNTB so với Nam Bộ là

  • A. Khí hậu chia thành hai mùa mưa - khô rõ rệt hơn.
  • B. Mùa đông chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch mạnh hơn.
  • C. Có nền nhiệt độ trung bình năm thấp hơn.
  • D. Mưa nhiều vào thu đông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC