YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm là

  • A. Đến sớm và kết thúc muộn
  • B. Đến sớm và kết thúc sớm.
  • C. Đến muộn và kết thúc muộn
  • D. Đến muộn và kết thúc sớm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17072

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA