YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để giảm tình trạng di dân tự do vào đô thị Hải Phòng, giải pháp lâu dài và chủ yếu là

  • A. Phát triển và mở rộng mạng lưới các đô thị để tăng sức chứa dân cư.
  • B. Phát triển mạng lưới đô thị hợp lí, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn.
  • C. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở đô thị.
  • D. Hạn chế sự gia tăng dân số tự nhiên cả ở nông thôn và thành thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA