AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Lượng mưa, lượng bốc hơi của một số địa điểm nước ta. (Đơn vị: mm)

  Địa điểm

  Lượng mưa (mm)

  Bốc hơi (mm)

  Hà Nội

  1676

  989

  Huế

  2868

  1000

  TP. HCM

  1931

  1686

  Cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh lần lượt là:

  • A.  (+)687; (+)1868; (+)245.  
  • B. (-)678; (-)1868; (-)245
  • C.  (+)2665; (+)3868; (+)3671         
  • D. (-)2665; (-)3868; (-)3671

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>