AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào bảng số liệu sau:

  Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

   

  Địa điểm

  Nhiệt độ trung bình tháng I (oC)

  Nhiệt độ trung bình tháng VII (oC)

  Nhiệt độ trung bình năm (oC)

  Lạng Sơn

  13,3

  27,0

  21,2

  Hà Nội

  16,4

  28,9

  23,5

  Huế

  19,7

  29,4

  25,1

  Đà Nẵng

  21,3

  29,1

  25,7

  Quy Nhơn

  23,0

  29,7

  26,8

  TP. Hồ Chí Minh

  25,8

  27,1

  26,9

  Nhận xét nào sau đây đúng với biên độ nhiệt năm ở nước ta từ Bắc vào Nam?

  • A. Biện độ nhiệt năm ở miền Bắc thấp hơn miền Nam.
  • B. Biên độ nhiệt năm giảm dần từ Bắc vào Nam.
  • C. Biên độ nhiệt năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
  • D. Biên độ nhiệt năm cả hai miền Nam, Bắc đều thấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>