YOMEDIA
ZUNIA12
 • Exercise 1: Choose the word which is stressed differently from the rest.

  Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: general, applicant, usually, October

  • A. general
  • B. applicant
  • C. usually
  • D. October

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1024

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF