YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   In the US, the first stage of compulsory education _______ as elementary education.

  • A. to be generally known
  • B. is generally known
  • C. generally known
  • D. is generally knowing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1043

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF