AMBIENT
 • Câu hỏi:

   In the US, the first stage of compulsory education _______ as elementary education.

  • A. to be generally known
  • B. is generally known
  • C. generally known  
  • D. is generally knowing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>