YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The trees _______.

  • A. were grown by John yesterday in the backyard
  • B. were grown in the backyard by John yesterday 
  • C. were grown in the backyard yesterday by John
  • D. in the backyard were grown yesterday by John

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1040

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF