YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: powerful, interesting, exciting, difficult

  • A. powerful
  • B. interesting
  • C. exciting
  • D. difficult

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1027

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF