YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: cinema, finally, chemistry, mechanic

  • A. cinema 
  • B. finally
  • C. chemistry 
  • D. mechanic 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1031

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON