YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: memory, exactly, radio, management

  • A. memory
  • B. exactly
  • C. radio
  • D. management

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1028

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF