YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Beethoven's Fifth Symphony _______ next weekend.

  • A. is going to be performed
  • B. has been performed
  • C. will be performing
  • D. will have performed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1038

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF