• Câu hỏi:

  Most parents prefer an education system which offers the children widest study options in the world.

   

  • A. Most parents
  • B. an education system
  • C. which
  • D. widest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC