YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The telephone _______ by Alexander Graham Bell.

  • A. invented
  • B. were invented
  • C. is invented
  • D. was invented

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF