YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: consider, similar, actually, carefully

  • A. consider 
  • B. similar 
  • C. actually 
  • D. carefully

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF