YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Lots of houses _______ by the earthquake.

  • A. are destroying
  • B. be distroyed
  • C. were destroyed
  • D. destroyed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1044

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON