Bài 3 Ngữ Văn 7

 • Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

  Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình
  Qua bài học giúp các em hiểu được khái niệm ca dao, dân ca. Đồng thời nắm được nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật tiêu biểu của ca dao, dân ca qua những bài ca thuộc chủ đề tình cảm gia đình.  

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

  Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
  Qua bài học giúp các em hiểu được nội dung, ý nghĩa và một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của những bài ca dao về tình yêu quê hương, đất nước, con người

  Xem chi tiết

 • Từ láy

  Từ láy
  Qua bài học giúp các em phân biệt được hai loại từ láy: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận. Nắm được đặc điểm về nghĩa của từ láy. Hiểu được giá trị tượng thanh, gợi hình, gợi cảm của từ láy; biết cách sử dụng từ láy. Thông qua bài học, rèn luyện cho các em ý thức trau dồi vốn từ láy của bản thân.

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả

  Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả
  Bài học giúp các em biết cách lập dàn bài chi tiết cũng như là cách viết một bài văn tự sự và miêu tả hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu về cấu trúc và nội dung kiến thức.  

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Quá trình tạo lập văn bản

  Quá trình tạo lập văn bản
  Qua bài học giúp các em nắm được các bước của qúa trình tạo lập văn bản, để có thể tập làm văn một cách có phương pháp và có hiệu quả hơn. Củng cố những kiến thức và kĩ năng về liên kết, bố cục và mạch lạc trong văn bản.

  Xem chi tiết