Bài 23 Ngữ Văn 7

 • Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng

  Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng
  Qua bài giảng Đức tính giản dị của Hồ Chí Minh giúp học sinh hiểu được Đức tính giản dị là một phẩm chất cao quý của Bác Hồ. Qua đó học sinh nắm được nghệ thuật nghị luận của bài văn, đặc biệt là cách nêu luận cứ, chọn lọc dẫn chứng, chứng minh kết hợp với bình luận và biểu cảm. Đây là bài học quan trọng để chúng ta noi gương theo.

  130 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
  Qua bài giảng Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động các em cần nắm được các khái niệm câu chủ động, câu bị động và mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Qua đây các em cần nắm rõ nội dung để vận dung vào làm bài tập. 

  80 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

  Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh
  Qua bài học Viết bài tập làm văn số 5 - Văn lập luận chứng minh giúp các em làm tốt bài văn chứng minh cho một nhận định về một vấn đề xã hội gần gũi.

  88 hỏi đáp

  Xem chi tiết