Bài 18 Ngữ Văn 7

 • Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

  Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
  Bài giảng dưới đây giúp các em hiểu được: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. Qua đó vận dụng một số câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất vào đời sống, qua đó rút ra những kinh nghiệm trong đời sống và biết trân trọng những bài học về kinh nghiệm của cha ông ta thuở xưa.

  110 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

  Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
  Qua bài Chương trình địa phương các em cần nắm được yêu cầu và cách thức sưu tầm ca dao, dân ca, tục ngữ địa phương mình, có ý thức tìm hiểu, ghi chép. Qua bài học các em biết yêu quí, trân trọng và giữ gìn sản phẩm của cha ông ta để lại.

  Xem chi tiết

 • Tìm hiểu chung về văn nghị luận

  Tìm hiểu chung về văn nghị luận
  Với bài giảng Tìm hiểu chung về văn nghị luận sẽ giúp các em hiểu nhu cầu nghị luận trong đời sống và đặc điểm chung của văn bản nghị luận. Qua bài học này giúp các em nắm vững kiến thức về Tìm hiểu chung về văn nghị luận hơn giúp các em sử dụng nhằm đạt kết quả cao trong học tập.

  59 hỏi đáp

  Xem chi tiết