Bài 17 Ngữ Văn 7

 • Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

  Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
  Qua bài học giúp các em nhớ lại những kiến thức về khái niệm trữ tình và một số đặc điểm nghệ thuật phổ biến của tác phẩm trữ tình, thơ trữ tình. Củng cố những kiến thức cơ bản và duyệt lại một số kĩ năng đơn giản đã được củng cố và rèn luyện.

  13 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo)

  Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo)
  Qua bài học giúp các em nhớ lại những kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ Hán Việt và các phép tu từ đã học: thành ngữ, điệp ngữ, chơi chữ. Các em cần nắm vững kiến thức, công dụng để áp dụng vào làm bài tập về các phép tu từ trong sách giáo khoa.

  56 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

  Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả
  Bài học giúp các em khắc phục những lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương tạo nên, Tích cực viết chính tả và chú ý các phụ âm dễ mắc lỗi để tránh không bị viết sai. Chú ý khi làm các dạng bài tập chính tả.

  Xem chi tiết