Bài 19 Ngữ Văn 7

 • Tục ngữ về con người và xã hội

  Tục ngữ về con người và xã hội
  Bài giảng dưới đây giúp các em hiểu được: Tục ngữ về con người và xã hội. giúp các em nhận thức được những bài học kinh nghiệm về con người, xã hội. Biết cách vận dụng những bài học đúng lúc, đúng chỗ. Bên cạnh đó giáo dục ý thức sau tầm, học hỏi ca dao, tục ngữ Việt Nam.

  42 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Rút gọn câu

  Rút gọn câu
  Với bài giảng Câu rút gọn sẽ giúp các em hiểu và nắm câu rút gọn. Qua bài học này giúp các em nắm vững kiến thức về Câu rút gọn, cách rút gọn và tác dụng của câu rút gọn.

  96 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Đặc điểm của văn bản nghị luận

  Đặc điểm của văn bản nghị luận
  Qua bài soạn Đặc điểm của văn nghị luận giúp các em nắm rõ hơn về những đặc điểm trong văn nghị luận, hiểu được một bài văn nghị luận cần có luận điểm, luận cứ và cách lập luận trong bài văn nghị luận. Giúp các em hiểu và làm bài văn nghị luận tốt hơn.

  110 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

  Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
  Với bài giảng Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận sẽ giúp các em biết tìm hiểu đề và cách lập ý cho bài văn nghị luận. Qua bài học này giúp các em nắm vững kiến thức về Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận hơn giúp các em làm một bài văn nghị luận đạt kết quả cao và mang tính hấp dẫn, sâu sắc hơn.

  165 hỏi đáp

  Xem chi tiết