Bài 25 Ngữ Văn 7

 • Ôn tập văn nghị luận

  Ôn tập văn nghị luận
  Qua bài Ôn tập văn nghị luận giúp các em nắm được đề tài, luận điểm, phương pháp lập luận của bài văn nghị luận đã học. Nắm được đặc trưng chung của văn nghị luận qua sự phân biệt với các thể loại văn khác. Chỉ ra được những nét riêng đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của mỗi bài văn nghị luận đã học.

  Xem chi tiết

 • Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

  Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
  Qua bài giảng Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu giúp các em nắm được thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Nhận biết các cụm chủ - vị làm thành phần câu trong văn bản. Qua bài học này các em biết vận dụng cách dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu vào việc viết văn.

  Xem chi tiết