Bài 16 Ngữ Văn 7

 • Ôn tập tác phẩm trữ tình

  Ôn tập tác phẩm trữ tình
  Qua bài học giúp các em bước đầu nắm được khái niệm trữ tình và một số đặc điểm nghệ thuật phổ biến của tác phẩm trữ tình, thơ trữ tình. Củng cố kiến thức cơ bản và duyệt lại một số kỹ năng đơn giản đã được cung cấp và rèn luyện, trong đó đặc biệt lưu ý cách tiếp cận 1 tác phẩm trữ tình.

  30 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập phần tiếng Việt

  Ôn tập phần tiếng Việt
  Qua bài học giúp các em hệ thống hóa kiến thức đã học về từ: từ ghép và từ láy,...biết lấy những ví dụ về các kiểu từ đã học. Ngoài ra các em cần nắm được chức năng của đại từ để áp dụng làm bài tập.

  130 hỏi đáp

  Xem chi tiết