Bài 1 Ngữ Văn 7

 • Cổng trường mở ra

  Cổng trường mở ra
  Qua bài giảng Cổng trường mở ra, giúp các em cảm nhận và hiểu biết những tình cảm đẹp đẽ của người mẹ đối với con nhân ngày khai trường. Thông qua đó, thấy được ý nghĩa lớn lao của nhà trường đối với mỗi con người, nhất là tuổi thiếu niên nhi đồng.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Mẹ tôi - Ét-môn-đô-đơ-A-mi-xi

  Mẹ tôi - Ét-môn-đô-đơ-A-mi-xi
  Qua bài giảng Mẹ tôi, giúp các em thấy cách giáo dục vừa nghiêm khắc tế nhị; vừa có lí, có tình của người cha với En-ri-cô khi con mắc lỗi. Qua đó, hiểu được tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng đối với mỗi người.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Từ ghép

  Từ ghép
  Qua bài học, giúp các em biết được cấu tạo từ ghép chính phụ, từ ghép đẳng lập. Cơ chế tạo nghĩa của từ ghép tiếng Việt. Bên cạnh đó, bài học nâng cao cho các em khả năng nhận diện các loại từ ghép và tìm hiểu nghĩa của hệ thống từ ghép tiếng Việt.  

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Liên kết trong văn bản

  Liên kết trong văn bản
  Qua bài học, giúp các em hiểu rõ về tính liên kết trong văn bản là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản. Bên cạnh đó, biết vận dụng sự hiểu biết về liên kết vào việc đọc  - hiểu văn bản văn học và làm văn.

  Xem chi tiết