Bài 24 Ngữ Văn 7

 • Ý nghĩa của văn chương

  Ý nghĩa của văn chương
  Qua bài giảng Ý nghĩa văn chương giúp học sinh hiểu được Quan niệm của Hoài Thanh về nhiệm vụ, công dụng và nguồn gốc của văn chương trong lịch sử nhân loại. Qua đó học sinh hiểu thêm về văn chương và yêu văn chương, biết cách tìm hiểu một văn bản nghị luận.

  Xem chi tiết

 • Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  Qua bài giảng cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động giúp các em ôn lại kiến thức về câu chủ động, câu bị động, ngoài ra các em cần nắm được cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngược lại theo mục đích giao tiếp. Qua bài học này các em cần biết đặt câu chủ động hay câu bị động phù hợp trong giao tiếp.

  Xem chi tiết

 • Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

  Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
  Qua bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh giúp các em rèn luyện khả năng viết văn của mình, bên cạch đó giúp các em nắm rõ hơn yêu cầu của một đoạn văn chứng minh để các em trình bày cho tốt.  

  Xem chi tiết