Bài 22 Ngữ Văn 7

 • Thêm trạng ngữ cho câu

  Thêm trạng ngữ cho câu
  Bài soạn Thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo giúp các em nắm được công dụng của trạng ngữ và bước đầu hiểu được tác dụng của việc tách trạng ngữ thành câu riêng. Qua đó các em cần nắm vững lí thuyết để áp dụng vào giải các bài tập về trạng ngữ.

  5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Cách làm văn lập luận chứng minh

  Cách làm văn lập luận chứng minh
  Qua bài giảng Cách làm văn lập luận chứng minh giúp các em vận dụng được những hiểu biết chung về cách làm bài văn chứng minh vào việc giải quyết một số vấn đề xã hội gần gũi, quen thuộc. Nắm vững kiến thức đã học để vận dụng vào làm các bài tập về văn lập luận chứng minh.

  324 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Luyện tập lập luận chứng minh

  Luyện tập lập luận chứng minh
  Qua bài soạn Luyện tập lập luận chứng minh giúp các em hiểu sâu thêm về phương pháp lập luận chứng minh trong văn nghị luận và biết vận dụng được phương pháp lập luận chứng minh cho một bài văn.

  253 hỏi đáp

  Xem chi tiết