Bài 27 Ngữ Văn 7

 • Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc

  Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc
  Qua bài giảng Những trò lố hay là Va - ren và Phan Bội Châu cho các em hiểu được giá trị của tác phẩm Những trò lố Va - ren và Phan Bội Châu trong việc khắc họa một cách rất sắc nét hai nhân vật với hai tính cách, đại diện cho hai lực lượng xã hội hoàn toàn đối lập nhau trên đất nước ta thời pháp thuộc.

  Xem chi tiết

 • Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

  Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
  Qua bài giảng Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu tiếp theo giúp các em củng cố kiến thức về việc dùng cụm C - V để mở rộng câu và nắm được tác dụng của việc dùng C - V để mở rộng câu. Qua bài học này các em biết vận dụng cách dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu vào việc viết văn và làm các bài tập.

  Xem chi tiết

 • Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

  Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề
  Qua bài Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề giúp các em trình bày miệng về một vấn đề xã hội và văn học. Các em cần nắm được cách biểu cảm trực tiếp và gián tiếp trong việc trình vày văn nói giải thích một vấn đề và những yêu cầu khi trình bày văn nói.

  Xem chi tiết