Bài 26 Ngữ Văn 7

 • Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn

  Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn
  Qua bài giảng Sống chết mặc bay giúp học sinh hiểu được giá trị hiện thực, nhân đạo và những thành công nghệ thuật của truyện bên cạnh đó các em nắm được nội dung phê phán hiện thực tấm lòng nhân đạo của tác giả và những nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn Sống chết mặc bay.

  Xem chi tiết

 • Cách làm bài văn lập luận giải thích

  Cách làm bài văn lập luận giải thích
  Qua bài giảng Cách làm bài văn lập luận giải thích giúp các em nắm được các bước làm văn lập luận giải thích, ngoài ra các em biết cách tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn trong bài văn giải thích.

  Xem chi tiết

 • Luyện tập lập luận giải thích

  Luyện tập lập luận giải thích
  Qua bài soạn Luyện tập lập luận giải thích giúp các em hiểu sâu thêm về phương pháp lập luận giải thích. Vận dụng được những hiểu biết chung về cách làm bài văn giải thích vào việc giải thích một vấn đề xã hội và văn học đơn giản, gần gũi.

  Xem chi tiết

 • Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

  Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích
  Qua bài học Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích giúp các em làm tốt bài văn giải thích cho một nhận định về một vấn đề xã hội và văn học đơn giản, gần gũi.

  Xem chi tiết