Bài 29 Ngữ Văn 7

 • Quan Âm Thị Kính

  Quan Âm Thị Kính
  Qua bài giảng Quan Âm Thị Kính giúp học sinh hiểu được một số đặc điểm của sân khấu chèo truyền thống. Nắm được tóm tắt nội dung vở chèo Quan Âm Thị Kính, và một số biện pháp nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích Nỗi oan hại Chồng. Qua đó ta biết cảm thông với số phận của Thị Kính - người phụ nữ có phẩm chất tốt đẹp cùng nỗi oan bi thảm, bế tắc.

  Xem chi tiết

 • Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

  Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
  Qua bài giảng Dấu chấm lửng, dấu chấm phẩm giúp em nắm được cách sử dụng dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy và biết đặt câu dấu chấm phẩy và chấm lửng cho một bài văn.

  Xem chi tiết

 • Văn bản đề nghị

  Văn bản đề nghị
  Qua bài giảng Văn bản đề nghị giúp các em hiểu và nắm được mục đính, nội dung và cách làm loại văn bản này. Ngoài ra các em cần phải nhận biết văn bản đề nghị và biết viết văn bản đề nghị đúng quy cách.

  Xem chi tiết